Åka kommunalt i Stockholm

Åka kommunalt i Stockholm

Sveriges huvudstad har också landets bästa lokaltrafik där man har under åren byggt upp en riktigt bra och stabil infrastruktur. Stockholm har en väl utarbetad lokaltrafik och det finns flera olika alternativ att välja mellan. Precis som alla andra städer så växer Stockholm och det i snabb fart varför man också är i full gång på att bygga ut bland annat tunnelbanan men också tvärbanan. Denna artikel kommer att handla om Stockholms olika färdmedel och det finns många. Hela Stockholms länslokaltrafik drivs av Storstockholms lokaltrafik, ofta kallat och förkortat SL.

En storstad med en välutbyggd kollektivtrafik

Stockholm har landets och ett av norra Europas mest utvecklade kollektivtrafik som når hela regionens platser. Stockholm är kanske mest förknippat med tunnelbana, kanske också för att det är den enda tunnelbanesystem som finns i landet för tillfället men faktum är att Stockholms kollektivtrafik är så mycket mer än bara tunnelbana.

Stockholms lokaltrafik eller SL som man brukar förkorta åker i hela länet/regionen och även till andra städer som Uppsala och man når också Stockholms flygplats, Arlanda. Förutom tåg, bussar och spårvagn(tvärbanan) så ingår även båttrafik inom stadens kollektivtrafik. Nedan kommer en liten guide kring dem olika alternativen.

Tunnelbanan

Kronjuvelen i Stockholms lokaltrafik är naturligtvis tunnelbanan som invigdes redan 1950. Stockholms tunnelbana har 100 stationer fördelade på tre olika delsystem som i sin tur har sju olika linjer. Idag når man dem allra flesta platser inom Stockholm med just tunnelbanan och man håller redan på att bygga ut för att nå fler befintliga och kommande bostads och kontorsområden. Stockholms tunnelbana har en turtäthet på ca 3 minuter vilket betyder att man sällan behöver vänta mer än 10 minuter på ett kommande tåg.

Tvärbanan

Tvärbanan är en spårväg som är en modern form av spårvagn. Man förbinder trafiken mellan tunnelbanan och pendeltåget och därav namnet. Tvärbanan grundades år 2000 och har idag 28 hållplatser. Tvärbanan är liksom tunnelbanan under utveckling och fler stationer är planerade.

Buss

Stockholms busstrafik är väl trafikerad och Stockholmsregion har ca 500 olika linjer och kopplar då samman dem allra flesta områden. Bussarna trafikerar naturligtvis Stockholms innerstad med omnejd men man når även längre sträckor som till Norrtälje eller Södertälje.

Pendeltåg

Pendeltåget är det tåg som åker till stationer utanför själva staden men det finns också stationer inom centrala Stockholm. Pendeltåget invigdes 1968 och man har idag fyra huvudlinjer och 54 stationer och man räknar med att fler än 360 000 resenärer tar pendeltåget varje dag.

Pendelbåt

Pendelbåt

Stockholms har även en pendelbåtar som trafikerar olika delar och då främst öarna inom Stockholms region. Idag finns det fyra olika båtlinjer som trafikerar både norra och södra Stockholm och precis som dem andra alternativen så är det SL som är huvudman och man reser på ordinarie biljett förutom i vissa undantag.

Region Stockholm har en väldigt utbyggd och god lokaltrafik jämfört med många andra städer. Man kan i princip komma till dem allra flesta platser med något av ovannämnda alternativ och allra oftast med flera. Går det inga tunnelbanor en kväll så går bussar och vice versa. Stockholms lokaltrafik är modern, billig i jämförelse med vad man faktiskt får, och pålitlig.