Mer än bara en huvudstad del 3

En kortfattat genomgång och summering av Stockholms utveckling från 1400-talet fram till slutet på 1800-talet finns att läsa i den första och andra delen som jag skrivit om Stockholms historia. Hade jag inte kortat ner texten, då hade jag fortfarande befunnit mig någonstans mellan 1600- och 1700-talet och ni hade vid det här laget säkert tröttnat på att läsa och lämnat sidan. Istället blev det en summering, så att vi nu redan är framme vid 1900-talet och händelser som varit med och format staden.

Sekelskiftet bjöd på en hel del intressanta händelser i staden, bland annat Stockholmsutställningen som hölls 1897 och sedan de Olympiska spelet 1912. Vi hade också tur, på grund av vår neutralitet, att skonas från både första- och andra världskriget. Detta gjorde att staden än idag har mängder av byggnader som överlevt och som är hundratals år gamla och K-märkta idag.

I samband med att andra världskriget upphörde, påbörjade man stadens största förändring genom åren, där tidigare nedre delen av Norrmalm omvandlades till en helt ny, egen stadsdel, en stadsdel som idag kallast Stockholm City. Detta skulle pågå under de efterföljande tre årtiondena, 50-, 60- och 70-talet, där stadsdelen sanerades och där gamla Klarakvarteten fick lämna plats åt den nya stadskärnan. Det var också i samband med detta som tunnelbanesystemet byggdes ut och allt fler förorter kopplades ihop med staden via tunnelbanan.

Trafikomställning

Trots att staden vid det här laget hade en väldigt stor biltrafik så var det inga som helst problem när man den så kallade högertrafikomläggningen i Sverige, där man övergick från vänster- till högertrafik. Detta skedde klockan 05:00 den 3 september, 1967. Det var i samband med detta som uttrycket ”Håll dig till höger, Svensson” också växte fram.

Denna omläggning skapade som sagt inga större problem för biltrafiken i staden men värre blev det med spårvagn och busstrafiken där spårvagnstrafiken försvann helt och hållet inom Stockholms innerstad och förblev bara kvar på ett fåtal förortslinjer då spårvagnarna där hade dörrar på bägge sidor, vilket gjorde det möjligt för resenärer att gå av på andra sidan, efter denna omläggning.

När det gällde busstrafiken så hade man förberett omställningen och det fanns 3500 fordon redo för omställningen och ytterligare 2000 var beställda. Detta blev en riktigt dyr historia för staden och landet och regeringen hade budgeterat 200 miljoner kronor för denna omställning, något som sedan utökades ytterligare då pengarna inte räckte. Sammanlagt hade man budgeterat kostnader för 400 miljoner, ett belopp som växte med 50 % till 600 miljoner, innan allt var sagt och gjort.

Trafiken i Stockholm idag relativt bra jämfört med andra storstäder. Tunnelbanan tillsammans med busstrafiken och pendeltåg gör att man enkelt kan ta sig omkring i staden. Även att köra bil är inga större problem, både inne i innerstan men också om ni har för avsikt att köra förbi staden. Då finns det ringleder tillgängliga som gör att ni undviker den värsta citytrafiken och därigenom också slipper betala vägtullarna som idag finns på plats.